Skip to main content

Show filters

Hide filters

izvajati postopke za varstvo pred sevanji

Description

Description

Pregledovati pravila, povezana z ionizirajočim sevanjem, in zagotoviti, da so ta v skladu z Direktivo o izpostavljenosti v zdravstvu (MED).