Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati z gradbenimi skupinami

Description

Description

Izmenjati informacije z gradbenimi skupinami ali nadzornimi organi, da se zagotovi nemoten potek gradbenega projekta. Pridobiti najnovejše informacije o napredku in morebitnih ovirah ter obvestiti skupine o vseh spremembah časovnega razporeda ali postopkov.