Skip to main content

Show filters

Hide filters

etika za zaposlene v zdravstvenem varstvu

Description

Description

Moralni standardi in postopki, etična vprašanja in obveznosti, značilni za poklice v zdravstvenem varstvu, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, samoodločba, privolitev po predhodni seznanitvi in zaupnost podatkov o pacientih.

Druga oznaka

poklicna etika v zdravstvu