Skip to main content

Show filters

Hide filters

odzivati se na izredne dogodke v rudarstvu

Description

Description

Hitro se odzivati na klice v sili. Zagotoviti ustrezno pomoč in neposredno ekipo za prvi odziv na kraju dogodka.