Skip to main content

Show filters

Hide filters

ravnanje z odpadki

Description

Description

Metode, materiali in predpisi, ki se uporabljajo za zbiranje, prevoz, obdelavo in odstranjevanje odpadkov. To vključuje recikliranje in spremljanje odlaganja odpadkov.

Razmerja