Skip to main content

Show filters

Hide filters

GIMP (programska oprema za grafično urejanje)

Description

Description

Računalniški program GIMP je grafično orodje IKT, ki omogoča digitalno urejanje in sestavo grafike za generiranje dvodimenzionalnih rastrskih grafik ali dvodimenzionalnih vektorskih grafik. Razvija ga skupina za razvoj GIMP.