Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripravljati strategije za primere jedrske nevarnosti

Description

Description

Razvijati in nadzorovati izvajanje strategij, katerih namen je preprečiti okvare opreme, napake in tveganja onesnaženja v jedrskih objektih ter v katerih so opisani ukrepi odzivanja v primeru jedrske nesreče.