Skip to main content

Show filters

Hide filters

skrbno opravljati tehnične naloge

Description

Description

Izogibati se možnim tveganjem in neželenim posledicam, in sicer s skrbnim spremljanjem vseh delov stroja, naprave ali vozila in zelo skrbnim izvajanjem postopkov proizvodnje, vzdrževanja ali popravil.