Skip to main content

Show filters

Hide filters

načrtovati jedilnike

Description

Description

Organizirati menije ob upoštevanju narave in tipa lokala, povratnih informacij strank, stroškov in sezonske narave sestavin.

Druga oznaka

nuditi pomoč pri načrtovanju jedilnikov

izvajati načrtovanje jedilnikov

načrtovati menije

načrtovani jedilne liste

svetovati glede sestave jedilnikov