Skip to main content

Show filters

Hide filters

izvajati študijo izvedljivosti o sončnem ogrevanju

Description

Description

Ovrednotiti in oceniti potencial sončnih ogrevalnih sistemov. Izvajati standardizirano študijo za oceno toplotne izgube stavbe in potreb po ogrevanju, potrebe po topli sanitarni vodi, potrebne prostornine za shranjevanje in možnih vrst hranilnikov ter izvajati raziskave v podporo postopku odločanja.