Skip to main content

Show filters

Hide filters

upravljati z osebjem

Description

Description

Zaposlovati in usposabljati delavce, da se poveča njihova vrednost za organizacijo. To vključuje vrsto dejavnosti na področju človeških virov, razvoj in izvajanje politik in postopkov za ustvarjanje podpornega delovnega okolja za zaposlene.