Skip to main content

Show filters

Hide filters

nadzorovati distribucijo električne energije

Description

Description

Nadzorovati dejavnosti obrata za distribucijo električne energije in delovanje sistemov za distribucijo električne energije, kot so daljnovodi, da se zagotovijo skladnost z zakonodajo, učinkovite operacije ter ustrezno ravnanje in vzdrževanje opreme.