Skip to main content

Show filters

Hide filters

vzdrževati robotsko opremo

Description

Description

Diagnosticirati in odkrivati napake na robotskih sestavnih delih in sistemih ter po potrebi odstranjevati, nadomeščati ali popravljati te sestavne dele. Izvajati preventivne naloge vzdrževanja opreme, kot je shranjevanje robotskih komponent v čistih, brezprašnih in suhih prostorih.