Skip to main content

Show filters

Hide filters

izboljševati poslovne procese

Description

Description

Optimizirati niz dejavnosti organizacije, da se doseže učinkovitost. Analizirati in prilagoditi obstoječe poslovne dejavnosti, da se določijo in uresničijo novi cilji.

Druga oznaka

izboljšati poslovni proces

izboljšati postopke poslovanja

upravljati poslovne procese

izboljšati poslovne postopke

nadzorovati poslovne procese

izboljševati poslovne procese

izboljšati procese v poslovanju