Skip to main content

Show filters

Hide filters

organizacijska prožnost

Description

Description

Strategije, metode in tehnike, ki povečujejo sposobnost organizacije za varovanje in vzdrževanje storitev in operacij, ki izpolnjujejo organizacijske naloge, ter za ustvarjanje trajnih vrednot z učinkovitim obravnavanjem skupnih vprašanj varnosti, pripravljenosti, tveganja in sanacije po nesreči.

Druga oznaka

operativna prožnost

poslovna prožnost

prožnost družbe

prožnost organizacij

prožnost organizacije

prožnost podjetja