Skip to main content

Show filters

Hide filters

obvladovati pritiske v nepričakovanih okoliščinah

Description

Description

Prizadevati si za doseganje ciljev kljub pritiskom, ki so posledica nepredvidenih dejavnikov, na katere ni mogoče vplivati.