Skip to main content

Show filters

Hide filters

ovrednotiti povratne informacije gostov

Description

Description

Oceniti pripombe strank, da se ugotovi, ali so zadovoljne ali nezadovoljne z izdelkom ali storitvijo.

Druga oznaka

oceniti povratne informacije gostov

izvajati vrednotenje povratnih informacij gostov

zagotavljati zadovoljstvo gostov

oceniti zadovoljstvo gostov s produktom ali storitvijo

zbirati in obdelati povratne informacije gostov

Razmerja