Skip to main content

Show filters

Hide filters

vključevati nove elemente v proizvodnjo

Description

Description

Pomagati pri vključevanju novih sistemov, izdelkov, metod in sestavnih delov v proizvodno linijo. Zagotoviti, da so delavci v proizvodnji ustrezno usposobljeni in da upoštevajo nove zahteve.

Razmerja