Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati s špediterji

Description

Description

Vzdrževati dober pretok komunikacije s špediterji, ki zagotavljajo pravilno dostavo in distribucijo blaga.

Razmerja