Skip to main content

Show filters

Hide filters

povezovati se s sodelavci

Description

Description

Povezovati se s sodelavci, da bi se zagotovilo skupno razumevanje zadev, povezanih z delom, in da bi se dogovorili o potrebnih kompromisih, s katerimi se morajo morda soočiti strani. Pogajati se o kompromisih med stranmi, da se zagotovi, da delo na splošno učinkovito poteka v smeri doseganja ciljev.

Razmerja