Skip to main content

Show filters

Hide filters

uvajati nove zaposlene

Description

Description

Novim zaposlenim razkazati prostore podjetja, jih predstaviti sodelavcem, jim pojasniti podjetniško kulturo, običajne postopke in načine dela ter jim pomagati, da se ustalijo na svojem delovnem mestu.

Razmerja