Skip to main content

Show filters

Hide filters

pregledovati pogodbe za zadevna vzdrževalna dela na zemljiščih

Description

Description

Spremljati in revidirati pogodbene storitve za dejavnosti, kot so zatiranje škodljivcev, odstranjevanje snega ali odpadkov, ter nadzirati delo izvajalcev, ki opravljajo take storitve.

Razmerja