Skip to main content

Show filters

Hide filters

spremljati skladnost z metodologijo projekta

Description

Description

Oceniti aktivnosti, ki se izvajajo na projektu (od začetka do konca), da se zagotovi skladnost z dano metodologijo, katere cilj je zagotoviti učinkovito vodenje projektov v okviru opredeljenih omejitev. Podprto je lahko z uporabo standardnih kontrolnih seznamov za zagotavljanje kakovosti, prilagojenih za uporabo določene organizacije.

Razmerja