Skip to main content

Show filters

Hide filters

pregledati načrt izvajanja socialne storitve

Description

Description

Pregledovati načrte izvajanja socialne storitve, pri tem pa upoštevati stališča in želje uporabnikov storitve. Spremljati načrt ter ocenjevati količino in kakovost opravljenih storitev.

Razmerja