Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati z deležniki letališč

Description

Description

Sestati se z vladnimi uradniki, okoljskimi strokovnjaki, razvijalci, posebnimi interesnimi skupinami, pa tudi s širšo javnostjo, uporabniki letališč in drugimi zainteresiranimi stranmi, da se ocenijo različne storitve, objekti in uporabnost letališča.

Druga oznaka

biti v stiku z deležniki na področju letališč

komunicirati z zainteresiranimi stranmi na področju letališč