Skip to main content

Show filters

Hide filters

uporabljati veterinarsko epidemiologijo

Description

Description

Analizirati obolevnost in smrtnost živalskih in zoonotskih bolezni v določeni populaciji ter ugotovitve povezati z normativom. To vključuje zbiranje in analizo podatkov in informacij za uporabo pri posameznih živalih, skupinah ali na splošno v okviru mreže spremljanja bolezni. Izvajati ukrepe za posredovanje in nadzor.

Scope note

The generalist veterinarian will not have the depth and bredth of knowledge, skills and competencies in this area as the official or certain specialised veterinarians.