Skip to main content

Show filters

Hide filters

odzivati se na dogodke v časovno občutljivem okolju

Description

Description

Spremljati stanje okoli vas in predvidevati. Biti pripravljen na hitre in primerne ukrepe v primeru nepričakovanih dogodkov.

Razmerja