Skip to main content

Show filters

Hide filters

inovativno razmišljati

Description

Description

Razvijati zamisli ali zaključke, ki vodijo k ustvarjanju in izvajanju inovacij ali sprememb.

Druga oznaka

biti inovativen

uporabiti inovativno razmišljanje

pokazati inovativnost

razmišljati napredno

oblikovati prihodnost

pokazati pionirski duh