Skip to main content

Show filters

Hide filters

poročati o rezultatih analize

Description

Description

Pripraviti raziskovalne dokumente ali predstavitve za poročanje o rezultatih izvedenih raziskav in analiz, z navedbo postopkov in metod raziskovanja, ki so privedli do rezultatov, ter možnih razlag rezultatov.

Druga oznaka

poročati o rezultatih analiz

poročati o rezultati analize

pripraviti poročilo o rezultatih analize

predstaviti poročilo o rezultatih analize

izvajati poročanje o rezultatih analize

Razmerja