Skip to main content

Show filters

Hide filters

dogovarjati se z dobavitelji

Description

Description

Doseči dogovor z dobaviteljem o tehnični zadevah, količini, kakovosti, ceni, pogojih, skladiščenju, pakiranju, vračilu in drugih zahtevah v zvezi s postopkom nabave in dostave.

Druga oznaka

sklepati dogovore z dobavitelji

pogajati se o dobavnih dogovorih

pogajati se z dobavitelji

dogovarjati se o dobavah

Razmerja