Skip to main content

Show filters

Hide filters

uporabljati posebno programsko opremo za analizo podatkov

Description

Description

Uporabiti posebno programsko opremo za analizo podatkov, vključno s statističnimi podatki, preglednicami in zbirkami podatkov. Raziskava možnosti za pripravo poročil za vodje, nadrejene ali stranke.