Skip to main content

Show filters

Hide filters

Python (računalniško programiranje)

Description

Description

Tehnike in načela razvoja programske opreme, kot so analiza, algoritmi, kodiranje, preskušanje in združevanje programskih paradigem v jeziku Python.

Druga oznaka

Python3000

Python prog

Python2

Python 3k

Py3K

Python3

Pyston

Razmerja