Skip to main content

Show filters

Hide filters

predstavljati poročila

Description

Description

Prikazovati občinstvu rezultate, statistko in sklepne ugotovitve na jasen in pregleden način.

Druga oznaka

pregledno predstavljati rezultate

predstavljati rezultate in druge podatke

izvajati predstavitev poročil

Razmerja