Skip to main content

Show filters

Hide filters

držati se kodeksa etičnega ravnanja v turizmu

Description

Description

Izvajati turistične storitve v skladu s sprejetimi načeli, kaj je prav in kaj napačno. To vključuje pravičnost, preglednost in nepristranskost.

Druga oznaka

spoštovati načela etike v turizmu

etično ravnati pri izvajanju turističnih storitev