Skip to main content

Show filters

Hide filters

zakonodaja o avtorskih pravicah

Description

Description

Zakonodaja, ki določa varstvo pravic avtorjev nad svojimi deli in uporabo teh del s strani drugih oseb ali institucij.

Druga oznaka

avtorsko pravo

Razmerja