Skip to main content

Show filters

Hide filters

izračunati prodajo goriva iz črpalk

Description

Description

Izračunati dnevno prodajo goriva iz črpalk; odčitati in primerjati metrične podatke.

Razmerja