Skip to main content

Show filters

Hide filters

revidirati gradbene projekte

Description

Description

Revidirati dokumente in vloge za projekte gradnje, razpravljati o potrebnih spremembah pri izvajalcih in po potrebi posredovati dokumente organom za gradnjo. Dokumentirati vsako odstopanje od prvotnih načrtov in obvestiti pristojne.