Skip to main content

Show filters

Hide filters

izvajati načrtovanje virov

Description

Description

Oceni pričakovani prispevek v smislu časa, človeških in finančnih virov, ki je potreben za doseganje ciljev projekta.

Razmerja