Skip to main content

Show filters

Hide filters

Capture One

Description

Description

Računalniški program Capture One je grafično orodje IKT, ki omogoča digitalno urejanje in sestavljanje grafik za ustvarjanje dvodimenzionalnih rastrskih ali dvodimenzionalnih vektorskih grafik.