Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

laboratorieassistent

Description

Code

3212.2

Description

Laboratorieassistenter arbetar under tillsyn av biomedicinska forskare och utför grundläggande arbeten på laboratorier. De arbetar med förberedande analytisk hantering av prover såsom kontroll av mottagna prover för analys, underhåll av analysatorer, inmatning av reagenser och förpackning av prover. De utför även kontorsarbete, till exempel övervakning av lagernivåer av reagenser som används i analysen.

Scope note

Excludes people performing analysis of blood samples, cell cultures, or review blood samples. Excludes people performing assignment of blood groups, interpretation of tests or results, or contacting patients with these results.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser