Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lärarassistent, grundskola

Description

Code

5312.2

Description

Lärarassistenter på grundskolenivå tillhandahåller pedagogiskt och praktiskt stöd till grundskolelärare. De bidrar till utbildning av elever med särskilda behov och förbereder det material som läraren behöver till lektionerna. De utför också kontorsarbete, följer upp elevernas framsteg och beteende samt utövar tillsyn över de studerande i och utan lärarens närvaro.

Alternativ beteckning

lärarresurs

lärarassistent, grundskolan 1-6

pedagogassistent

lärarassistent, grundskolan

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: