Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

uthyrare, maskiner, utrustning och materiella tillgångar

Description

Code

5249.2.1

Description

Uthyrare av maskiner, utrustning och materiella tillgångar ansvarar för att hyra ut utrustning och fastställa hyresperioder. De dokumenterar transaktioner, försäkringar och betalningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: