Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projekteringsingenjör, gruv och metallurgi

Description

Code

2165.4.2

Description

Projekteringsingenjörer (gruv och metallurgi) utarbetar och upprätthåller brytningsplaner i enlighet med lagstadgade krav och ledningens krav. De dokumenterar det fysiska förloppet för brytning och utvinning av malm eller mineraler.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: