Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinskötare, lackering

Description

Code

8122.3

Description

Maskinskötare (lackering) förbereder och sköter maskiner för beläggning av metallprodukter med ett tunt lager material såsom lack, emalj, koppar, nickel, zink, kadmium, krom eller annan metall i syfte att skydda eller dekorera metallprodukterna. De hanterar alla maskinstationer vid sammansatta lackeringsmaskiner.

Alternativ beteckning

ytbehandlingsmaskinoperatör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser