Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lärare i läs- och skrivkunnighet, vuxenutbildning

Description

Code

2352.1.1

Description

Lärare i läs- och skrivkunnighet (vuxenutbildning) undervisar vuxenstuderande, bl.a. nyanlända och dem som har lämnat skolan tidigt) i grundläggande läs- och skrivfärdigheter, oftast på grundskolenivå. De involverar eleverna i planeringen och genomförandet av deras läsaktiviteter samt bedömer och utvärderar dem individuellt genom uppgifter och examina.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: