Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

bergsingenjör

Description

Code

2146.11

Description

Bergsingenjörer analyserar vilka utvinningsmetoder såsom schaktnings-, borrnings- och blästringsmetoder är lämpligast för att utvinna råvaror från marken. De utarbetar planer innan ett nytt stenbrott öppnas och bedömer om stenbrottet är lönsamt. De hanterar den dagliga verksamheten i ett stenbrott, skapar och underhåller lägesrapporter, övervakar personalen, garanterar hälsa och säkerhet och bedömer hur ett stenbrott påverkar miljön.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: