Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

valutahandlare

Description

Code

3311.3.2

Description

Valutahandlare (traders) köper och säljer utländska valutor för att säkra en vinst till följd av fluktuationer i valutakurser. De genomför tekniska analyser av ekonomisk information (marknadens likviditet och volatilitet) för att prognosticera framtida valutakurser på valutamarknaden. De bedriver handel i eget namn eller för en arbetsgivares räkning.

Alternativ beteckning

trader, valutamarknaden

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: