Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tillförlitlighetstekniker

Description

Code

2149.7

Description

Tillförlitlighetstekniker säkerställer tillförlitlighet, tillgänglighet och underhållbarhet för en produktionsprocess eller ett produktionssystem. De fokuserar på att förbättra kapaciteten att fungera utan avbrott och att användas vid behov, och på att göra det lättare att reparera, byta ut eller uppgradera produkten.

Alternativ beteckning

RAMS-ingenjör

tillförlitlighetsingenjör

pålitlighet och säkerhetsingenjör

RAM-ingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: