Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

specialiserad veterinär

Description

Code

2250.8

Description

Specialiserade veterinärer är yrkesverksamma med en omfattande vetenskaplig utbildning. De har befogenhet att arbeta med alla aspekter av veterinärmedicin i en oberoende, etisk och personligt ansvarig roll till fördel för djurs hälsa och välbefinnande och folkhälsan samt i enlighet med nationell och internationell lagstiftning. De bör även ha en erkänd kvalifikation för och/eller erfarenhet av arbete med en viss art och/eller en viss veterinärmedicinsk procedur.

Scope note

Veterinary specialisms are generally classified according to species and/or procedures, for example: Species covered may include equine and zoological animals Procedures covered may include cardiology, orthopaedics Current lists  of specialisms and details for the specific qualifications and experience required can be found at: http://www.ebvs.org and/or https://www.avma.org/Pages/home.aspx. You are advised to contact the relevant national regulatory body for further information.

Alternativ beteckning

akutveterinär

internmedicinsk veterinär för hästar

internmedicinsk veterinär för sällskapsdjur

specialiserade veterinärer

vetenskapsman för fjäderfä

veterinär anestesispecialist

veterinärdermatolog

veterinärdietist

veterinärfarmakolog och toxikolog

veterinär för diagnostisk bildtagning

veterinär för djurs beteende

veterinär för grisar

veterinär för idrott och rehabilitering

veterinär för laboratoriedjur

veterinär för nötkreatur

veterinär för små däggdjur

veterinär för små idisslande djurs hälsa

veterinär för vattenlevande djur

veterinär för vilda djur

veterinär i zoologisk medicin

veterinärkardiolog

veterinärklinisk patolog

veterinär mikrobiolog

veterinärneurologer

veterinäronkolog

veterinärparasitolog

veterinär specialiserad på fortplantning för djur

veterinärtandläkare

veterinärögonläkare

Rättslig aspekt

Detta yrke omfattas av direktiv 2005/36/EG (och dess ändringar) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Mer information om fri rörlighet för yrkesverksamma. För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser