Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

drifttagningstekniker

Description

Code

3119.4

Description

Drifttagningstekniker samarbetar med drifttagningsingenjörer vid övervakning av slutstadierna i ett projekt då systemen installeras och testas. De kontrollerar att utrustningen, anläggningarna och fabrikerna fungerar korrekt och utför reparationer och underhåll vid behov.

Alternativ beteckning

installations- och idrifttagningstekniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: